Enkele gedichten

25-11-2016 07:33

 

Een paar gedichten vloeiden de jongste maanden uit mijn pen. Wat er wanneer vloeit kan ik nooit echt voorspellen. Dit maal waren het dus gedichten van allerlei aard. Ik heb gekozen om allereerst de gedichten te publiceren waar een zekere dynamiek achter schuilt. Dat kan een dynamiek zijn die vanuit de mens komt, die de mens beleeft, aanschouwt. Maar het kan evengoed om een dynamiek gaan uit de natuur of de kosmos. Soms kruisen ze mekaar. 

 

Verboden dans 

Ribben knetteren als vuursteen

Haar draait rond als stro

Ogen strelen om te zuigen

Het bekken is de brandhaard

Waarvoor men moet buigen

Ritme wordt gebaard

Heupen slaan met vonken

Kralen zwepen op

Kwelling is een dans

Ritmes sleuren

Geven geen verdere kans

Om nog binnen lijntjes te kleuren

 

Opstaan

Hangende mist sleept de dag

Boven het meer van weemoed

Weeë lucht vol zelfbeklag

Spoken trekken in rond in stoet

Kwelling duikt naar boven

Ze hapt naar lucht

Verdwijnt tussen de dampende kloven

De zon zucht                                         

Een straal prikt de waas

Dampen stijgen naar het licht

Het voelen is nog dwaas

De morgen is in zicht

 

Ster in de war

Zoekend naar licht

Blik lichtjes verstard

Gemoed van groot gewicht

Alleen in de nacht

 

Ijle sferen, vreemde kronkels

Uit het niets naar wat geen weet

Van wat niet klonk

Van wat er niet toe deed

Naar het gezochte

 

Puin raast voorbij

Ziet geen smart

Vraagt aandacht

Een ster niet langer verward

“Licht is in mij”

 

Vuurvliegverzen

Zoals een vuurvlieg in het donker

Indrukken vliegen rond

Maken spinsels die lonken

Leggen woorden in een mond

Gedachten voorheen verzonken

Woorden bij ochtendstond

De nacht bracht vonken

Een vers is rond

 

 

Zoete Erfzonde 

In het woud van verlangen

Groeit wellust aan een boom

Kolkt de rivier Drift

Eden kent geen schroom

Kronkelende slangen

Over ruwe rotsen

Vloeit lava in een grot

Onschuld wordt bedolven

Verbrand door genot

Aardplaten botsen

Spanning vult de lucht

Bliksem voedt het vuur

Schichten ontsteken

Ontketenen de natuur

Van de verboden vrucht