Expo Dramaqueen, Sterckshof Antwerpen

08-02-2018 14:40

U bent schuldig, j'accuse!

Waaraan?
 
Het feit dat u expo Dramaqueen in kasteel Sterckshof te Deurne (Antwerpen) nog niet bezocht heeft. 
 
Het oude zilverpottengedoemuseum? Nee, geen oude zilverpotten, maar kunst in beweging.
 
De basis? Muziek - Ja duh - Anders zou Knopskaya er dus wel even niet opgekomen zijn.
 
Dewelke: selon le gôut de l'artiste of zoiets (van C naar C - Cave naar Chopin of omgekeerd, u kunt kiezen)
 
U alles laten zien? Vergeet het! U moet zelf gaan kijken! 
Wanneer? Ieder week-end tussen 10 en 17 u en na afspraak.
Contactgegevens? via de webstek van denartiest himself natuurlijk! www.JohanDekens.eu