Mieke Mosmuller: De kracht van de individuele belevingswereld binnen de Anthroposofie

21-03-2018 19:50

Hoe beleeft u wat u ziet, hoort of aanraakt? Hoe komt het tot stand dat het u raakt? Hoe onze belevingswereld in mekaar steekt werd doorgrond door Rudolf Steiner, grondlegger van de Anthroposofie. Wanneer men zijn eigen geest leert te doorgronden, geraakt men telkens net dat stapje verder in het beleven van de eigen identiteit en in het besef van de plaats van die unieke beleving binnen de (geestes)wereld.

Mieke Mosmuller (Amsterdam, 1951)is een vrouw die zich niet  in hokjes laat vangen, zoveel is zeker. Zij stelt alles met recht en rede in vraag en toetst haar waarnemingen. Haar boeken worden uitgegeven bij Uitgeverij Occident . Haar schrijfstijl is recht door zee. Net als Steiner zelf schrijft ze in de ik-vorm en dat mag ook. Een persoonlijke beleving is steeds waarachtig en geeft een scherp beeld op inzicht in de materie. Hoe kan men zijn eigen geest openstellen indien men doffe theoretische woorden gebruikt? Het betoog van Mosmuller leert een mens alle eigen ervaringen mee te nemen in het proces naar individuele vrijheid. De boeken die ze schrijft zijn eigenlijk letterlijke weergaven van haar lezingen. Dat maakt het lezen ervan nog eens zo vlot. Geen dikke turven, maar prachtige uitgaven, straight to the point. De citaten van Steiner zelf zijn steeds to the point m.b.t. de situatie die ze uitlegt. 

In haar boek over de Anthroposofische beweging komt sterk naar voor dat de beleving van de anthroposofie niet gelijk staat een de beweging of de vereniging. Ze is niet bang om de pijnpunten aan te kaarten, m.n. de verschillende "bewegingen" binnen de beweging. En net daar wordt duidelijk dat de beleving voorop staat. Wanneer men zuiver is in zijn beleving, moet dat waarachtig genoeg zijn voor het individu zelf. De opbouw van de lezing in dit boek is allesomvattend en toch laagdrempelig. Het maakt benieuwd naar ware beleving. Het boek is daarbij een mooie handleiding voor nieuwe en reeds bestaande anthroposofische initiatieven, de scholen in het bijzonder. Het kan bij volledig besef van de inhoud leiden tot meer samenhang doordat vele individuen dezelfde vrijheid nastreven als gemeenschap. 

Een tweede interessant boek van Mosmuller is het boek dat haar lezing bevat die ze ter plekke gaf over de Kathedraal van Chartres. De mooie uitgave is doorspekt met foto's van architectuur en glasramen om de lezer een stuk van de belevingswereld van de aanwezigen mee te geven. Hier wordt niet enkel de beleving van bouwkunst weergegeven, maar de beleving van harmonie. Hoe een ervaring een melodie wordt en hoe men deze tot zich neemt. In die zin kan men aan de hand van deze lezing zowel visuele kunst als muziek beter gaan ervaren vanuit zijn eigen individuele denkwereld, en het oprechte gevoel beleven dat ze losmaakt. 

 

Meer over Mieke Mosmuller: https://www.miekemosmuller.com/over-mieke-mosmuller

Meer over uitgeverij Occident: https://www.occident.nl/